NYHETER 2024-03-07

Region Västerbotten avvecklar stabsläget

Region Västerbotten har befunnit sig i stabsläge under nästan en vecka, efter att en leverantör drabbats av en cyberattack. Driftstörningarna är nu lösta, och regionen avvecklar därför stabsläget.

Skylt till regionens hus.

Fredag den 1 mars aktiverades regional särskild sjukvårdsledning för att följa de driftstörningar som uppstått efter att leverantören Mediplast drabbats av en cyberattack. Nu är driftstörningarna lösta, och regionen återgår därför till normalläge.

– Leverantörens system är uppe igen och deras leveranser har börjat gå ut. Vi bedömer därför att det regionala stabsläget kan avvecklas, säger Sofie Jacobsson, sjukvårdledare i regional särskild sjukvårdsledning.

Viktigt med robust materialförsörjning

Region Västerbotten har haft två händelser på kort tid där leverantörer av förbrukningsvaror har drabbats av driftstörningar till följd av cyberattacker. Något som bedöms bli alltmer förekommande.

– Vi arbetar intensivt med att säkra en robust materialförsörjning. Det är ett arbete som har pågått länge, och de här händelserna belyser vikten av att det fortsätter. Den här typen av händelser är utmanande för verksamheten, men vi lär oss också massor som vi tar med oss i det fortsatta arbetet, säger Mattias Norrman, verksamhetschef för inköp och logistik i Region Västerbotten.

Det pågår också ett arbete med att göra en händelseanalys av stabsläget som var i slutet av januari. Region Västerbotten kommer att arbeta vidare med de åtgärdsförslag som framkommer i analysen.

Tillbaka till nyhetslistan