NYHETER 2024-02-01

Region Västerbotten i stabsläge efter driftstörningar hos regionens leverantörer

Region Västerbotten befinner sig i regionalt stabsläge på grund av it-störningar hos flera leverantörer.

Skylt till Regionens hus.

Måndag den 29 januari

Region Västerbotten befinner sig fortfarande i regionalt stabsläge på grund av de driftstörningar som drabbat leverantörer efter cyberattacken mot Tietoevry. Leveransstörningarna i förbrukningsmaterial är lösta, och material har levererats under helgen och under måndagen. Driftsstörningen i det program som används vid utskrivning av patienter kvarstår dock.

Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik i Region Västerbotten har tagit fram en alternativ lösning till programmet som används vid utskrivning av patienter, som kommer att börja användas successivt från och med idag måndag. Lösningen är baserad på ett ärendehanteringssystem som redan används inom regionen.

– Driftstörningen som drabbade vår leverantör av förbrukningsmaterial är löst, men i och med att vi fortfarande inte kommer åt vårt ordinarie system för utskrivning av patienter har vi valt att fortsätta det regionala stabsläget, säger Sofie Jacobsson, sjukvårdsledare i den regionala särskilda sjukvårdsledningen.

Driftstörningarna har fortsatt ingen påverkan på vården av patienterna.

Torsdag den 25 januari

Region Västerbotten är fortsatt i regionalt stabsläge efter de driftstörningar som uppstått hos leverantörer till följd av cyberattacken mot Tietoevry, men läget har förbättrats under veckan. Leveranser av förbrukningsvaror har börjat gå ut och en alternativ lösning till det system som används vid utskrivning av patienter har tagits fram.

Region Västerbottens leverantör för förbrukningsvaror har under dagen fått sina system återställda av Tietoevry, och både akuta och ordinarie leveranser har börjat gå ut. Förhoppningen är även att varor kommer att kunna levereras till avdelningar under helgen.

Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik har under veckan arbetat på att ta fram en alternativ lösning till det system som bland annat används vid utskrivning av patienter, som varit ur drift sedan hackerattacken mot Tieoevry. Lösningen är baserad på ett ärendehanteringssystem som redan används inom Region Västerbotten. Regional särskild sjukvårdsledning har beslutat att systemet ska driftsättas, och kan förhoppningsvis vara i gång under nästa vecka.

­– Även om det självklart aldrig är önskvärt att vi hamnar i en sådan här situation, är det glädjande att se hur snabbt utvecklingsarbete kan gå när vi blir tvungna att agera snabbt. På några dagar har vi säkrat beställningar och leveranser, och det har tagits fram ett alternativt system till det vi använder vid utskrivningar som vi snart kan börja använda, säger Johan Thunberg, sjukvårdsledare i den regionala särskilda sjukvårdsledningen.

Anmälan har upprättats

Region Västerbotten har fått information från leverantörerna om att personuppgifter har blivit otillgängliga och krypterade i samband med cyberattacken mot Tietoevry. Regionen har därför gjort en personuppgiftsincidentanmälan till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Region Västerbotten har löpande dialog med leverantörerna för att få mer information.

Tisdag den 23 januari

Region Västerbotten befinner sig fortsatt i regionalt stabsläge på grund av de driftstörningar som drabbat några av regionens leverantörer som har Tietoevry som it-leverantör. Regionen arbetar vidare för att hitta lösningar på de problem som uppstått och för att minimera störningarnas påverkan på verksamheten.

Driftstörningarna gäller system som används vid utskrivning av patienter samt för att beställa förbrukningsartiklar. Inga andra system är drabbade.

– Verksamheterna har övergått till reservrutiner och det fungerar bra, men det blir tyngre för verksamheterna eftersom det innebär mer manuell hantering. Vi har ingen påverkan på vården av patienterna. Vi har också fortsatt material och arbetar nära leverantören för att säkerställa att beställningar kan göras, säger Johan Thunberg, sjukvårdsledare i regional särskild sjukvårdsledning.

Region Västerbotten arbetar vidare för att hitta lösningar på de problem som uppstått för att minimera störningarnas effekt på verksamheten.

Måndag den 22 januari

Under eftermiddagen gick Region Västerbotten upp i regionalt stabsläge på grund av it-störningar hos flera leverantörer. Region Västerbotten arbetar på att minimera effekterna av störningarna.

It-leverantören Tietoevry har drabbats av en cyberattack som påverkar flera av deras kunder. Region Västerbotten använder flera av de system som är drabbade. Det gäller bland annat system som används vid utskrivning av patienter och för att beställa förbrukningsartiklar.

Regionens verksamheter har aktiverat reservrutiner.

– Det finns ingen påverkan på patienter i dagsläget, men reservrutinerna innebär mer manuell hantering för våra medarbetare. Vi har samlats i regional särskild sjukvårdsledning för att följa händelseutvecklingen och minimera påverkan på vården, säger Johan Thunberg, sjukvårdsledare i regional särskild sjukvårdsledning.

Region Västerbotten har dialog med leverantörerna för att lösa problemen. Prognosen är att problemen kan fortsätta under de närmsta dagarna.

Tillbaka till nyhetslistan