NYHETER 2024-06-04

Regionfullmäktige sammanträder den 23–24 april

Regionfullmäktige sammanträder i Umeå den 23–24 april. Följ mötet på plats eller via sändningen här på regionens webbplats.

Tider

23 april

14.00 Sammanträdet öppnar

Ärenden enligt föredragningslista

18.00 Sammanträdes avslutas dag 1

24 april

08.30 Sammanträdet öppnas

Allmänhetens frågestund

Revisorernas information

Region Västerbottens årsredovisning 2023

12.00–13.00 Lunch

Ärenden enligt sammanträdeslista

Interpellationer

17.00 Sammanträdes avslutas dag 2

Plats

Sessionssalen, före detta Stadsbiblioteket, Rådhusesplanaden 6A, Umeå.

Handlingar

Föredragningslista och handlingar

Föredragningslista finns även att hämta på Regionens hus, Köksvägen 11, Umeå.

Webbsändning

Du kan följa sammanträdet på plats. Du kan också titta på sändningen här på regionens webbplats.

Tillbaka till nyhetslistan