NYHETER 2023-11-10

Smittspridningen ökar – åtgärder vidtas på sjukhusen

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka och läget på sjukhusen i Region Västerbotten är mycket ansträngt. Nu vidtas flera åtgärder för att minska smittspridningen och för att säkerställa vårdplatser till de med mest akut behov.

munskydd

– Läget är allvarligt, inte minst på Skellefteå lasarett och på Norrlands universitetssjukhus, men även på Lycksele lasarett. Vårdplatsläget är pressat med överbeläggningar på många avdelningar. Sjukdom och annan korttidsfrånvaro bland personalen försvårar situationen ytterligare, säger Elisabeth Karlsson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.

Inflödet av patienter till akutmottagningarna har varit högre än vanligt under den senaste veckan. På Norrlands universitetssjukhus har väntetiderna varit långa och en del patienter har fått kvarstanna längre i väntan på en vårdplats inne på sjukhuset. Även den kommunala vården och omsorgen är i ett pressat läge med smittspridning på boenden och bland personal, vilket också påverkar regionens verksamheter.

För att vända situationen och lätta trycket på vårdplatserna har regionen beslutat att kraftigt reducera den planerade vården och vissa medicinska åtgärder på sjukhusen.

– Vi måste prioritera den mest akuta vården och flödena inom sjukhuset, säger Elisabeth Karlsson.

Som vanligt samarbetar länets sjukhus med varandra och med primärvården. Möten hålls för att samordna vårdplatser inom och mellan sjukhusen.

Smittförebyggande åtgärder införs

Med anledning av den ökande smittspridningen av covid-19 har vårdhygien under fredagen gått ut med en rekommendation till verksamhetschefer om att återinföra munskydd vid patientnära arbete. Rekommendationen gäller verksamheter som vårdar patienter med en ökad risk att bli allvarligt sjuka om de smittas. Verksamhetschefer har också möjlighet att införa besöksrestriktioner. Åtgärderna införs successivt med start idag fredag.

– Under pandemin har vi sett att munskydd kan förebygga smittspridning, särskilt om det samtidigt kombineras med andra förebyggande åtgärder. Därför rekommenderar vi nu ett paket av åtgärder som införs samtidigt, för att ge bästa möjliga effekt, säger Andreas Winroth, överläkare på vårdhygien, Region Västerbotten.

Vid besök i vården är det fortsatt viktigt att undvika trängsel, hålla god handhygien och att stanna hemma när man känner sig sjuk.

Region Västerbottens generella besöksregler för vården finns att läsa på 1177.se/besoksregler-vasterbotten. Invånare kan kontakta den aktuella avdelningen om de har frågor om vad som gäller vid besök hos dem.

Så kontaktar du vården

– Även om läget i vården är ansträngt är det är viktigt att man känner sig trygg med att man kan söka vård när man behöver det. Är man osäker på om man behöver vård eller var man ska vända sig kan man alltid besöka webbplatsen 1177.se, ringa telefonnummer 1177 eller använda tjänsten 1177 direkt. Då får man rådgivning eller hjälp vidare om det behövs, säger Elisabeth Karlsson.

Om det är fara för livet, ring 112.

Mer information om hur man söker vård i Västerbotten finns på 1177.se/sok-vard-pa-ratt-mottagning

Tillbaka till nyhetslistan