NYHETER 2020-04-15

Covid-19 slår hårt mot länets kulturskapare

Akut inställda uppdrag och tappade intäkter på upp emot en halv miljon kronor. Länets professionella kulturskapare drabbas hårt i Corona-epidemins spår, det framkommer i en enkät som Region Västerbotten sammanställt.

Filmkamera

– Vi vill använda samhällets resurser på smarta och innovativa sätt för att hjälpa de kulturskapare som har det absolut värst, säger Joakim Sandberg, regionkulturchef, Region Västerbotten. Den miljard som regeringen aviserat som stöd till landets idrotts- och kulturliv behöver komma på plats så snart som möjligt, men risken är att det blir för sent för en del.

I enkäten som Region Västerbotten skickat ut till länets professionella kulturskapare tecknas en mörk bild av läget. Var femte kulturproducent kan inte längre arbeta och 63 procent har drabbats av inställda uppdrag. Merparten av de förlorade uppdragen handlar om 1000 - 20 000 kronor, men några har tappat uppdrag värderade till en halv miljon kronor.

Inspelningar, konserter och föreställningar har ställts in och andra har skjutits fram till sommaren och hösten med förhoppning om att läget ska vara annorlunda då. Av de 100 personer som svarade på enkäten är 53 procent inte anslutna till A-kassan, vilket påverkar möjligheterna till ersättning vid förlorat arbete, och många letar nu efter nya jobb i andra branscher. En majoritet av de professionella kulturskaparna i länet driver sin verksamhet som egenföretagare.

Vad som efterfrågas av kulturskaparna är tydliga direktiv från bidragsgivare, samt en förståelse för att verksamheter inte kommer att kunna fullfölja sina planerade uppdrag. Det efterfrågas också en flexibilitet hos bidragsgivarna, som möjliggör en tillfällig omställning av verksamheten Tydligast framkommer behovet av olika former av stödpaket och ekonomisk hjälp.

– Vi behöver synliggöra kulturskaparnas situation och skapa förståelse för de behov av insatser som finns, säger Joakim Sandberg. Vi ska inte dra tillbaka anslag och på så sätt försvåra tillvaron ytterligare, det är det budskap vi vill skicka till kulturlivet i Västerbotten, och vi hoppas att såväl regering och andra centrala myndigheter vill skriva under på det.

 Enkät: Kulturskaparnas situation i Västerbotten på grund av covid-19 20200415.pdf

 

 

Tillbaka till nyhetslistan