NYHETER 2023-09-26

Primärvårdsjouren i Umeå får kortare öppettider

Från och med den 30 september behöver primärvårdsjouren i Umeå minska sina öppettider. Det beror på personalbrist i kombination med de nya reglerna för dygnsvila. Med de nya öppettiderna blir det särskilt viktigt att invånare söker vård på rätt ställe.

Ålidhems hc

Från den 1 oktober gäller nya regler för arbetstid och dygnsvila. Det innebär att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande vila per dygn och minst 47 timmars sammanhängande veckovila.

Primärvårdsjouren i Umeå har redan brist på personal, vilket gör att omställningen till de nya direktiven om dygnsvila försvåras.

– Med våra begränsade personalresurser får vi inte schemaläggningen att gå ihop och vi ser inget annat alternativ än att korta ner öppettiderna tills vidare. Vi behöver kunna säkra bemanningen under de tider på dygnet då vi behövs som mest, säger Karl-Gustav Forsberg, verksamhetschef för primärvårdsområde öst, där bland annat primärvårdsjouren ingår.

Primärvårdsjourens öppettider från och med den 30 september:

Måndag–torsdag: 17.00–20.00
Fredag: 17.00–21.00
Lördag: 13.45–21.00
Söndag: 12.45–20.00

De nya öppettiderna gäller tills vidare.

Viktigt att söka vård på rätt ställe

Den senaste tiden har primärvårdsjouren upplevt ett ökat tryck från patienter som egentligen borde ha vänt sig till sin hälsocentral under dagtid eller vänta till nästkommande vardag. Med primärvårdsjourens kortare öppettider blir det särskilt viktigt att invånare söker vård på rätt ställe.

– Behöver man vård för att man blir sjuk eller skadar sig under dagen ska man vända sig till sin hälsocentral. Hälsocentralerna har samma akutvårdsuppdrag dagtid som primärvårdsjouren har på kvällar och helger, men det är många patienter som inte vet att det är en del av den dagliga verksamheten, säger Karl-Gustav Forsberg och förklarar vidare:

– Primärvårdsjourens uppdrag är att ge vård till patienter med skador eller sjukdomar som uppstått eller förvärrats under tider då hälsocentralerna är stängda. Om vårdpersonalen på primärvårdsjouren bedömer att din åkomma inte är akut så kommer du att hänvisas att söka vård på din hälsocentral när den öppnar.

Som enskild person kan det vara svårt att bedöma hur allvarliga olika sjukdomstillstånd är. Därför finns det flera sätt att få rådgivning innan man söker sig till primärvårdsjouren eller till sin hälsocentral.

– Man ska alltid besöka webbplatsen 1177.se, ringa telefonnummer 1177 eller använda tjänsten 1177 direkt. Då får man en bedömning av sina besvär och blir hänvisad rätt, säger Karl-Gustav Forsberg.

Gör så här för att söka vård i Västerbottens län

Om du eller någon närstående blir sjuk eller får en skada, gör så här:

  • Besök webbplatsen 1177.se. Där får du kvalitetssäkrade råd om vad du kan göra själv för att lindra dina besvär och när du ska söka vård.
  • Kontakta din hälsocentral eller sjukstuga genom att ringa eller logga in på 1177.se.
  • Chatta med en sjuksköterska via regionens tjänst 1177 direkt. Du får hjälp att bedöma dina symtom, råd om vilken vård du behöver och hjälp vidare i vården om det behövs. Chatten är öppen dagtid på vardagar och helger, men du kan påbörja ditt ärende när som helst under dygnet. Du når tjänsten via 1177.se eller genom att ladda ner appen 1177 direkt.
  • Ring telefonnummer 1177. Du får prata med en sjuksköterska som ger dig råd och vägleder dig rätt i vården. Öppet dygnet runt.

Vi ber dig att inte söka vård på flera ställen samtidigt eftersom det riskerar att öka kötiderna för alla.

Har du besvär som inte kan vänta ska du aldrig tveka att ta kontakt med vården. Om det är fara för livet, ring 112.

Tillbaka till nyhetslistan