NYHETER 2023-06-02

Sommartider i hälso- och sjukvården

Under sommarmånaderna drar Region Västerbotten ned på planerad verksamhet i hälso- och sjukvården samt samordnar resurser för att ta hand om patienter med besvär som inte kan vänta. Mellan vecka 23 och 34 bedrivs i huvudsak akut verksamhet samt utredning och behandling av tumörsjukdomar inom slutenvården.

Vid sjukhusen i Lycksele, Skellefteå och Umeå hålls cirka 70 procent av vårdplatserna öppna. De flesta öppenvårdsmottagningarna på sjukhusen har öppet men med reducerad verksamhet. Så långt det är möjligt vårdas patienter på den enhet och det hemsjukhus de tillhör.

Inom primärvården stänger några hälsocentraler eller reducerar verksamheten och har då utökat samarbete med närliggande hälsocentral eller sjukstuga. Vissa sjukstugor stänger sina akutvårdsplatser periodvis under sommaren. Även tandvården drar ned på verksamheten.

Mottagningarnas öppethållande och eventuella hänvisningar presenteras på respektive verksamhets sida på 1177.se, dels i en samlingsannons i länets dagstidningar i början av juni.

Semestertider i vården

Planeringen inför sommaren inleds alltid tidigt och är ett avancerat pussel att lägga.

 –  Våra medarbetare behöver semester och det råder samtidigt en brist på personal inom flera yrken, inte minst distriktssköterskor, allmänläkare och tandläkare. Situationen är likartad för de flesta regioner och konkurrensen om vårdpersonal är stor. Det är en utmaning för cheferna att få ihop bemanningen men de hittar lösningar. Det finns ett väldigt bra samarbete mellan verksamheterna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

Majoriteten av medarbetarna i Region Västerbotten kommer att ha fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni till augusti.

– Det är alltid vår målsättning att bevilja semestrar i enlighet med önskemål, men det finns medarbetare, framför allt i dygnet runt-verksamhet, som tyvärr inte kommer att få fyra veckors sammanhängande semester. Vi har fört dialog och erbjuder särskild ersättning till den som har möjlighet att lägga ut sin ledighet på alternativt sätt och jobba extra pass i sommar, säger Brita Winsa.  

Primärvårdsjouren i Umeå stänger

Som regionen tidigare informerat om stänger primärvårdsjouren i Umeå från och med den 19 juni till och med den 15 augusti. Patienter med akuta besvär hänvisas till sin hälsocentral på dagtid. Om man råkat ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom vänder man sig till akutmottagningen. Erfarenheten från tidigare somrar är att folk ofta väntar med att söka vård på dagtid och i stället söker på primärvårdsjouren på kvällarna. Många som kommer dit hade dessutom kunnat vänta till dagen efter och besökt sin hälsocentral eller skött sina ärenden med egenvårdsråd.

– Det är viktigt att använda rätt ingångar så att rätt patient får rätt vård i rätt tid. Akutmottagningen har resurser för att hjälpa de akut sjuka där det är potentiellt farligt eller livshotande att vänta med vård. Övriga som ej bedöms vara akut sjuka kommer att bli hänvisade till hälsocentral eller egenvårdsråd, säger Paula Johagen, verksamhetschef för akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus.

–  Man vänder sig vanligtvis inte till sin hälsocentral i akuta ärenden men dessa har samma akutvårdsuppdrag på dagtid som primärvårdsjouren har på kvällstid, det är en del av vår ordinarie verksamhet. Företrädesvis ska man uppsöka den hälsocentral där man är listad, men om man behöver hjälp i akuta ärenden och befinner sig långt därifrån kan man söka vård på närmaste hälsocentral, säger Karl-Gustav Forsberg, verksamhetschef för primärvårdsområde Öst i Umeå.
De minskade öppettiderna för primärvårdsjouren kan få konsekvenser i form av längre väntetider och köer, inte minst i primärvården.

Informerar om kontaktvägar

För att hjälpa länets invånare till rätt vårdnivå i rätt tid informerar regionen inför och under sommaren kring sökvägar i vården och hur det fungerar.

– Det är viktigt att den som är akut sjuk aldrig tvekar att vända sig till vården. Har man besvär som inte är akuta och kan vänta till nästa dag ska man vända sig till sin ordinarie hälsocentral under dagtid. Webbplatsen 1177.se med information och råd om sjukdomar och besvär, telefonnumret 1177 och tjänsten 1177 direkt är också viktiga att känna till för västerbottningar och andra som söker vård i regionen, säger Brita Winsa.

Kom ihåg att förnya recept i tid

Under sommaren kan det ta längre tid att få sina recept förnyade. Både hälsocentralerna och specialistmottagningarna uppmanar därför alla patienter att i god tid se över sina recept.

Så här förnyar man recept på 1177.se:

 • Logga in på 1177.se.
 • Gå in på den hälsocentral eller mottagning som har utfärdat receptet.
 • Välj ”Förnya recept” och fyll i formuläret.
 • Ett meddelande skickas till inkorgen på 1177.se när receptet är förnyat.
 • Kom ihåg att ange ditt telefonnummer eller e-postadress under ”Inställningar” så att du får en avisering när du har ett nytt meddelande på 1177.se.

Fakta: Kontaktvägar till vården i sommar

Under sommaren används vårdens resurser för att ta hand om dig med besvär som inte kan vänta.

Personalen på hälsocentralerna och andra enheter hjälps åt för att minska planerad verksamhet för att kunna ta hand om sjukdomar och besvär som inte kan vänta.

Vårdens medarbetare har semester. Det kan uppstå väntetider och utbudet är begränsat.

Du hittar kontaktuppgifter till och information om hälsocentraler, sjukhusmottagningar och andra verksamheter på 1177.se.

Om du eller någon närstående blir sjuk eller får en skada, gör så här:

 • Besök webbplatsen 1177.se. Där får du kvalitetssäkrade råd om vad du kan göra själv för att lindra dina besvär och när du ska söka vård.
 • Kontakta din hälsocentral genom att ringa eller logga in på 1177.se.
 • Chatta med en sjuksköterska via regionens tjänst 1177 direkt. Du får hjälp att bedöma dina symtom, råd om vilken vård du behöver och vägledning vidare i vården om det behövs. Chatten är öppen dagtid på vardagar och helger, men du kan påbörja ditt ärende när som helst under dygnet. Du når tjänsten via 1177.se eller genom att ladda ner appen 1177 direkt där appar finns.
 • Ring telefonnummer 1177. Du får prata med en sjuksköterska som ger dig råd och vägleder dig rätt i vården. Öppet dygnet runt.
 • Om du har akuta besvär ska du vända dig till din närmaste hälsocentral på dagtid. Även hälsocentralerna erbjuder akuttider. Om dina besvär kan vänta, vänd dig till din hälsocentral nästa vardag.
 • Om det är akut och du råkat ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom, vänd dig till akutmottagningen.

Har du besvär som inte kan vänta ska du aldrig tveka att ta kontakt med vården. Om det är fara för livet, ring 112.

Tillbaka till nyhetslistan