NYHETER 2021-12-13

Antalet smittade i covid-19 fortsätter att öka

I Västerbottens län ökar smittan både i Skellefteåområdet och i södra Lappland. För att minska smittspridningen är det viktigt att följa de nationella rekommendationerna som gäller sedan den 8 december.

Under föregående vecka analyserades 10 686 prover för covid-19, en ökning jämfört med de 9 776 prover som analyserades under vecka 48. Av dessa var 274 positiva, vilket kan jämföras med 234 fall veckan innan.

– Precis som i resten av landet ser vi en ökning av antalet smittade i covid-19. Utöver detta ser vi fler som blir sjuka i influensa och vinterkräksjuka. Var noga med att tvätta händerna ofta och stanna hemma när du har sjukdomssymtom. Om du har symtom på covid-19 ska du också provta dig, säger Gunilla Persson, biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

103 fall konstaterades i Skellefteåområdet, 19 i södra Lappland, 146 i Umeåområdet och sex bland personer som är skrivna utanför Västerbottens län. Detta innebär att smittan ökat i Skellefteåområdet och i södra Lappland, men minskar något i Umeåområdet.

Smittan är störst bland personer i åldersgruppen 30–39 år, där vaccinationstäckningen är lägre än i övriga åldersgrupper. Smittan ökar dock i alla åldersgrupper mellan 20 och 69 år.

– Vaccination är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19. Se till att vaccinera dig om du är ovaccinerad och boka tid för påfyllnadsdosen om du hör till en av de grupper som kan få den, säger Gunilla Persson.

Nationella rekommendationer har införts

Sedan den 8 december gäller nya nationella rekommendationer. Individer ska hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer. Vuxna rekommenderas att undvika kollektivtrafik när det är risk för trängsel, och om möjligt använda andra färdsätt såsom att gå, cykla eller åka bil. Munskydd rekommenderas när trängsel i kollektivtrafik inte kan undvikas.

– Det är inte läge att vara på platser där det inte går att hålla avstånd till andra människor. om att hålla avstånd, säger Gunilla Persson.

Utöver rekommendationerna till individer ska arbetsgivare underlätta för anställda att vaccinera sig, göra det möjligt att hålla avstånd på arbetsplatsen, undvika större samlingar samt erbjuda möjlighet att i viss mån arbeta hemifrån.

Ovaccinerade bör fortsatt vidta särskilda åtgärder för att undvika att själva bli sjuka samt för att minska smittspridningen. Du rekommenderas att hålla avstånd till andra människor och undvika nära kontakter med personer som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19 samt personer som är 70 år eller äldre. Det gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig.

– Det är väldigt viktigt att alla följer de rekommendationer som finns. Om smittan fortsätter att öka eller om vården blir belastad kan det bli aktuellt med hårdare rekommendationer, säger Gunilla Persson.

Fall av sorkfeber ökar

Region Västerbotten ser också en kraftig ökning av sorkfeber de senaste veckorna. Smittan överförs från sork till människa, framför allt via inandning av damm som förorenats av sorkars urin och avföring eller vid direktkontakt med gnagare. Vanliga symtom är hög feber, muskelvärk, huvudvärk samt smärta i magen och ryggen.

– Det är oroande att vi fått så pass många fall av sorkfeber på kort tid. Undvik städning och annan aktivitet där du riskerar att andas in förorenat damm, till exempel i vedförråd, uthus och andra ställen där sorkspillning kan förekomma. Andningsskydd kan också minska risken för smittöverföring, säger Gunilla Persson.

De flesta blir friska efter en till två veckor. Kontakta en hälsocentral om du tror att du har sorkfeber.

Mer information om sorkfeber finns på webbplatsen 1177.se.

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan