NYHETER 2023-06-27

Högt tryck på akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus

Antalet patienter som kommer till akutmottagningen på Norrlands universitetssjukhus har ökat under den senaste veckan. Flera sökande borde egentligen ha vänt sig till en hälsocentral. Akutmottagningen ska hjälpa invånare som är akut sjuka eller skadade och invånare uppmanas nu att tänka ansvarsfullt och vända sig till sin hälsocentral på dagtid för mildare besvär.

På akuten i Umeå märks ett ökat tryck och personalen går nu ut med en uppmaning till invånarna i länet om att använda vårdens resurser på ett ansvarfullt sätt. Under sommaren drar vården ned på verksamheten och resurserna används för att ta hand om dem som har besvär som inte kan vänta. För att underlätta för personalen och göra vården mer tillgänglig informerar Region Västerbotten nu brett om de olika ingångar som finns till vården, och när de bör användas.

– Vi har haft sökande till akuten under veckan som sagt att anledningen till att de kommit till oss efter klockan 17.00 är att de har jobbat hela dagen eller att de upplevt att det varit kö till telefonrådgivningen 1177. Det är inte ett okej beteende. Det gäller att vi alla tar vårt invånaransvar och bara söker vård på akuten när det verkligen är akut, säger Paula Johagen, verksamhetschef för akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus.

Hon fortsätter:

– Mitt ansvar som verksamhetschef är att upprätthålla patientsäkerheten och arbetsmiljön för mina medarbetare så de kan bedriva god akutsjukvård. Vårt uppdrag är att identifiera akut sjuka och fall där det är bråttom och potentiellt farligt om de inte får vård snabbt. Övriga patienter hänvisar vi till annan vårdinstans eller egenvård.

Flera ingångar till vården

Som enskild person kan det vara svårt att bedöma hur allvarliga olika sjukdomstillstånd är. Därför finns det flera steg att ta innan akutmottagningen om det inte är uppenbart livshotande. Det finns 1177.se, 1177 på telefon, tjänsten 1177 direkt samt primärvården med hälsocentralerna och sjukstugorna, som även de har ett akutuppdrag och där det går att uppsöka dem utan att boka tid.

– Man vänder sig vanligtvis inte till sin hälsocentral i akuta ärenden men dessa har samma akutvårdsuppdrag på dagtid som primärvårdsjouren har på kvällstid, det är en del av vår ordinarie verksamhet. Företrädesvis ska man uppsöka den hälsocentral där man är listad, men om man behöver hjälp i akuta ärenden och befinner sig långt därifrån kan man söka vård på närmaste hälsocentral. Man ska inte vänta till kvällen och åka till akutmottagningen eftersom de prioriterar de mest sjuka och då ofta inte har möjlighet att ta emot primärvårdspatienter som egentligen inte behöver akut vård, säger Karl-Gustav Forsberg, verksamhetschef för primärvårdsområde Öst i Umeå.

Vänta inte med att kontakta vården

Under perioden som primärvårdsjouren håller stängt, den 19 juni till och med den 15 augusti, hänvisas patienter med akuta besvär till sin hälsocentral på dagtid. Om man råkat ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom vänder man sig till akutmottagningen.

– Man ska inte vänta med att kontakta vården om man har behov av det, men det är viktigt att använda rätt ingångar så att rätt patient får rätt vård i rätt tid. Akutmottagningen har resurser för att hjälpa de akut sjuka där det är potentiellt farligt eller livshotande att vänta med vård. Övriga som inte bedöms vara akut sjuka kommer som sagt hänvisas till hälsocentral eller egenvårdsråd, säger Paula Johagen.

Hälsocentralerna i länet har samtidigt också minskad verksamhet så därför kan det bli längre väntetider än vanligt i sommar.

Fakta

Om du eller någon närstående blir sjuk eller får en skada, gör så här:   

  • Besök webbplatsen 1177.se. Där får du kvalitetssäkrade råd om vad du kan göra själv för att lindra dina besvär och när du ska söka vård.
  • Kontakta din hälsocentral genom att ringa eller logga in på 1177.se. 
  • Chatta med en sjuksköterska via regionens tjänst 1177 direkt. Du får hjälp att bedöma dina symtom, råd om vilken vård du behöver och hjälp vidare i vården om det behövs. Chatten är öppen dagtid på vardagar och helger, men du kan påbörja ditt ärende när som helst under dygnet. Du når tjänsten via 1177.se eller genom att ladda ner appen 1177 direkt Västerbotten där appar finns.
  • Ring telefonnummer 1177. Du får prata med en sjuksköterska som ger dig råd och vägleder dig rätt i vården. Öppet dygnet runt.
  • Sök inte vård för samma åkomma på flera ställen samtidigt, då blir köerna längre för alla.

Har du besvär som inte kan vänta ska du aldrig tveka att ta kontakt med vården. Om det är fara för livet, ring 112. 

Primärvårdsjouren i Umeå har stängt i sommar, från den 19 juni till och med den 15 augusti.  

Tillbaka till nyhetslistan