NYHETER 2022-01-05

Norrlands universitetssjukhus i stabsläge

På grund av en ansträngd vårdplatssituation och hög vårdtyngd beslutade den lokala särskilda sjukvårdsledningen vid Norrlands universitetssjukhus på onsdagen om att gå upp i stabsläge. Det är det andra sjukhuset i Region Västerbotten som det senaste dygnet vidtar denna åtgärd.

 

– Vi ser på samma sätt som i Skellefteå, som gick upp i stab i går, en ansträngd vårdplatssituation och hög vårdtyngd. Mycket av den är på grund av sjuk personal eller att personal har sjuka anhöriga vilket försvårar möjlighet att hålla vårdplatser öppna. Vi har också ett högt tryck på primärvården där vi även vaccinerar för fullt, säger Ulrica Bergström, områdeschef för länssjukvårdsområde 2

Eftersom det även sker en kraftig ökning av covid-19 i samhället medför ett stabsläge också ett arbetssätt som är utarbetat för att säkerställa ett patientsäkert omhändertagande under extraordinära förhållanden vid eventuellt ökade inflöden av patienter.

– Det gäller dock oavsett om det sker med anledning av ökad förekomst av covid-19, influensa eller stor olycka. Vi vidtar därför den här åtgärden enligt våra rutiner, säger Ulrica Bergström.

Om stabslägen

Stabsläge är det lägsta beredskapsläget av de tre som en verksamhet kan sättas i. Det innebär att sjukhuset samlar ledning och ett antal nyckelfunktioner för att bevaka händelseutvecklingen och vid behov kunna agera snabbt. De två ytterligare beredskapslägen som finns inom hälso- och sjukvården är förstärkningsläge och katastrofläge.

Tillbaka till nyhetslistan