Ny folktandvårdsklinik i Sorsele öppnar efter sommaren

Nu börjar bygget av en ny folktandvårdsklinik i Sorsele. Det är Previas tidigare lokaler i sjukstugan som byggs om för att rymma den nya kliniken och efter sommaren beräknas arbetet vara klart.

 

 

– Det här är verkligen efterlängtat av sorseleborna och för oss som arbetar vid folktandvården här. Vi får en toppmodern klinik och lokaler som är väl anpassade till den verksamhet vi bedriver, säger Ella-Marit Pilto, avdelningschef för folktandvården i Sorsele, Malå och Norsjö.

Beslutet att bygga en ny klinik i Sorsele fattades under 2019 men till följd av covid-19 och den särskilda hanteringen av patientflöden med anledning av pandemin, har lokalerna inte varit tillgängliga för ombyggnation förrän nu.

Hitta lösningar tillsammans
Region Västerbotten står för investeringen på två miljoner i fastigheten som ägs och förvaltas av Sorsele kommun. Genom att bygga i anslutning till sjukstugan finns möjlighet till samnyttjande av lokaler och utrustning.

– Det är bland annat personalutrymmen, konferensrum och teknik, men vi kommer också dela apparatur för att sterilisera utrustning, säger Ella-Marit Pilto.

Även kommunen bedriver verksamhet i samma byggnad som sjukstugan och tandvården.

– Den här typen av samarbete mellan kommun och region blir vanligare i framtiden. Det är helt i linje med förflyttningen mot en god och nära vård och hur vi tillsammans vill hitta bra och långsiktigt hållbara lösningar för hälso- och sjukvården och tandvården i mindre kommuner, säger Anna-Maria Stenlund Berggren, områdeschef för tandvården i Region Västerbotten.

Nya och friska lokaler

Bakgrunden till att bygga en ny klinik i Sorsele är att den gamla kliniken hade flera brister i inomhusmiljön som påverkade medarbetarnas hälsa negativt. Verksamheten evakuerades därför till tillfälliga lokaler.

– Idag är vi alldeles för trångbodda men vi blickar framåt mot det nya. Arbetet har tyvärr blivit lite försenat men nu är det alltså på gång och efter sommaren får vi äntligen komma till våra nya lokaler, säger Ella-Marit Pilto.

Tillbaka till nyhetslistan