NYHETER 2021-12-27

Omikronvarianten ökar i Västerbottens län

Smittspridningen av covid-19 ligger ungefär på samma nivå som veckan innan i Västerbottens län, men omikronvarianten står för en allt större andel av de positiva fallen. Dessutom var provtagningarna öppna en dag mindre.

Diagram över smittspridningen i Västerbotten vecka 51

Under föregående vecka analyserades 10 814 prover för covid-19, jämfört med 11 702 under vecka 50. Av de 331 fall som var positiva har det hittills utförts PCR-typning på 193, där 62 misstänks vara omikronvarianten. Slutgiltigt svar på detta kommer senare.

– Omikron ökar och många av fallen har inte någon koppling till utlandsresor, utan nu finns det en samhällsspridning även i Västerbotten, precis som man har sett i andra delar av landet, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.   

Minskar vid kusten, ökar i södra Lappland

Antalet bekräftat smittade minskade i både Umeåområdet (174 fall) och i Skellefteåområdet (78 fall) men ökade i Södra Lappland med 45 nya fall. Ett större antal smittade än tidigare är skrivna på orter utanför Västerbotten, 34 mot sju veckan dessförinnan.

– Fallen ökar i åldrarna 10–39 år och mest i åldersgruppen 10–19 år. Smittan sker som vanligt huvudsakligen i sociala sammanhang, vid fritidsaktiviteter, i skolan, på arbetsplatser, inom familjen och i samband med resor, tillägger Gunilla Persson.

Tidigare rekommendationer

Sedan den 8 december gäller nationella rekommendationer om att hålla avstånd i offentliga miljöer. Vuxna ska också använda munskydd i kollektivtrafiken när det är risk för trängsel, och om möjligt välja ett annat färdsätt. Arbeta hemifrån när det är möjligt. På serveringar tillåts endast sittande gäster och det gäller även på offentliga tillställningar med fler än 20 deltagare.

Nya rekommendationer från den 28 december

Från och med den 28 december ska alla utländska medborgare från 12 år uppvisa ett negativt PCR-test vid inresa till Sverige. För inrikes resor med långväga kollektivtrafik ska den som bedriver trafiken säkerställa att varje passagerare har tillgång till sitt- eller sovplats.

Sedan tidigare rekommenderas att alla inresande från utlandet från sex års ålder göra ett PCR-test så snart som möjligt efter ankomsten, det gäller även de som har vaccinerat sig och eller har haft covid-19.

Ett gott nytt år

– Även jag tycker att det är jättetråkigt att vi måste fira nyår med restriktioner för andra året i rad, och vill passa på och önska alla västerbottningar ett riktigt gott nytt år! Tack alla ni som har vaccinerat er och följt rekommendationerna, avslutar Gunilla Persson.

Tillbaka till nyhetslistan