NYHETER 2022-01-26

Region Västerbotten polisanmäler vilseledande information om vaccin

Under onsdagen polisanmälde Region Västerbotten vilseledande information om vaccination mot covid-19 som skickats i regionens kuvert. Omfattningen av utskicket är ännu inte känd.

Brevet har skickats i Region Västerbottens frankerade kuvert och riktar sig till rektorer och sjuksköterskor i skolans miljö. Brevet innehåller vilseledande information om vaccination mot covid-19, om nyttan med att vaccinera sig och uppmaningar om att inte vaccinera barn på skolorna.

– Vi ser väldigt allvarligt på att någon sprider vilseledande information om vaccin i regionens namn. Vi har gjort en polisanmälan så att polisen kan utreda det vidare, säger Tommy Svensson, regiondirektör i Region Västerbotten.

Brevet uppmärksammades under tisdagseftermiddagen av en rektor i Skellefteå kommun som fått det skickat till sig. Utifrån brevets innehåll förstod rektorn att det inte kom från Region Västerbotten. Skellefteå kommun hörde därför av sig till Region Västerbottens smittskyddsenhet och till Länsstyrelsen Västerbotten.

Olovlig användning av regionens varumärke

– Att någon kommit över och använder våra förfrankerade myndighetskuvert utan tillåtelse samt sprider vilseledande information i organisationens namn är mycket allvarligt. Man ska alltid kunna lita på att den information som kommer från Region Västerbotten är kvalitetssäkrad och att det är vi som är avsändare, säger Tommy Svensson.

I nuläget är omfattningen av utskicket inte känd.

– Det enda vi vet i nuläget är att brevet gått ut till ett antal rektorer i Skellefteå kommun. Det kan hända att brevet fått större spridning än så och jag vill därför uppmana alla som fått ett sådant här brev att kontakta oss, säger Tommy Svensson.

Den som fått ett av dessa brev kan kontakta regionen genom att mejla till regionen@regionvasterbotten.se.

Kvalitetssäkrad information från regionen

– Det förekommer mycket desinformation och vilseledande påståenden, inte minst på internet och i sociala medier. Det är viktigt att vara källkritisk och fråga sig vem som ligger bakom informationen, varför den finns och vem som tjänar på den, säger Malin Åberg, kommunikationsdirektör i Region Västerbotten.

Kvalitetssäkrad information från regionen om covid-19 och vaccination finns på webbplatserna regionvasterbotten.se och 1177.se.

Tillbaka till nyhetslistan