Sammanfattning från regionsfullmäktige den 19 juni

Regionsfullmäktige har sammanträtt i Umeå. Läs en sammanfattning av de beslut som fattades.