NYHETER 2021-09-06

Smittan minskar och regionen tar krafttag – erbjuder drop-in-vaccinering

72 procent av länets invånare över 16 år är nu fullvaccinerade med två doser. För att öka vaccinationstäckningen ytterligare erbjuds nu en extra dos till vissa riskgrupper och drop-in-mottagningar för att öka tillgängligheten för den som ännu inte bokat tid för vaccination. 128 personer testades positivt för covid-19 under föregående vecka.

Under de senaste tre veckorna har smittan i Västerbottens län successivt minskat. Under föregående vecka var 1,6 procent av de analyserade proverna positiva. Det är en minskning av antalet fall, från 157 personer veckan dessförinnan till 128 personer som testats positivt. 

– Fallen minskar i länet vilket är glädjande, men det är fortfarande en för hög smittspridning bland yngre. Det är nu flest fall i åldersgruppen 10 till 19 år, berättar smittskyddsläkare Stephan Stenmark. 

Det är en jämn fördelning av fallen mellan Umeå och Skellefteåområdet och fortsatt få fall i södra Lappland. Fördelningen i länet visar på 59 positiva fall i Umeå, 61 i Skellefteå och 8 fall i södra Lappland.  

– Länets yngre invånare måste fortsätta vaccinera sig. Det finns gott om lediga tider och det är av största vikt att personer i åldrarna 16 till 40 år bokar tid. Just nu har 88 procent av befolkningen som är 16 år och äldre fått en första vaccindos och 72 procent är färdigvaccinerade, informerar Stephan Stenmark. 

Förutom att boka tid för vaccination ska alla undvika trängsel i alla sammanhang inklusive handel, kollektivtrafik och på restauranger. Om du umgås utanför din krets ska du göra det smittsäkert, gärna utomhus och glöm inte att hålla avstånd. Stanna hemma när du är sjuk och testa dig vid symtom. 

För att öka vaccinationstäckningen vidtar Region Västerbotten nu flera åtgärder. 

En extra dos vaccin 

Västerbottningar som i dagsläget rekommenderas en extra dos vaccin mot covid-19 på grund av kraftigt nedsatt immunförsvar kommer att få ett brev hem från sin behandlande läkare.  

Brevet som skickas till berörda innehåller information om att de rekommenderas en påfyllnadsdos samt hur de kan boka tid. Brevet ska visas upp vid vaccinationstillfället. 

Drop-in-mottagning för studenter 

Region Västerbotten öppnar inom kort en mottagning för vaccination mot covid-19 på Campus Umeå i samarbete med Umeå universitet. Det är endast drop-in som gäller och mottagningen ska underlätta för studenterna att ta sina doser. 

– Mottagningen öppnar i veckan. Torsdag och fredag 9.00-11.00 och 12.00-14.30 är det öppet för vaccination, både dos ett och dos två. Samma principer gäller vid regionens egna vaccinationsmottagningar; ta med legitimation, använd munskydd och håll avstånd, berättar Ronny Lestander, regionens vaccinsamordnare. 

På campusmottagningen finns kapacitet att vaccinera ungefär 200–400 personer per dag. Beroende på efterfrågan och hur många som vill vaccinera sig planeras det för fler tillfällen med drop-in-möjligheter. Just nu förbereds lokalerna för vaccination med bland annat insynsskydd och övrig anpassning.  

– Det känns jättebra och positivt att nu kunna erbjuda den här möjligheten till alla studenter. Syftet är att öka vaccinationstäckningen i en grupp där vi har en lägre täckning och underlätta för studenter som i många fall kan ha fått dos ett på annan ort. Vi planerar att genomföra ett par tillfällen även nästa vecka och när det blir kommer att uppdateras på 1177.se, fortsätter Ronny Lestander. 

Region Västerbotten och Umeå universitet hoppas att studenterna tar vara på den här möjligheten och att alla som kan vaccinerar sig. 

– Eftersom det är drop-in kan kö uppstå under vissa tider. Om du ser att kön är lång kan du gärna komma tillbaka lite senare, avslutar Ronny Lestander. 

Hitta till vaccinationsmottagningen: Vaccinationsmottagningen hittar du i Universumbyggnaden på Campus Umeå. Välj ingången från Universitetstorget och följ skyltningen. 

Följ kartlänk: https://link.mazemap.com/3zzByskm 

Information på 1177.se: https://www.1177.se/Vasterbotten/vaccination-covid-19 

Fler drop-in-tillfällen i länet 

Även Nordmaling och Bolidens hälsocentraler tar ett krafttag för att öka tillgängligheten vad gäller vaccinering och öppnar upp för drop-in-mottagning. Nordmalings hälsocentral har öppet onsdag den 8 och onsdag den 15 september 16.00–18.00 för vaccination. Bolidens hälsocentral öppnar upp för drop-in torsdag den 16 september 17.00–19.00. 

Tillbaka till nyhetslistan