NYHETER 2022-01-03

Kraftig ökning av covid-19 efter julfiranden

Under föregående vecka mer än dubblerades antalet smittade med covid-19 i Västerbottens län. Antalet fall är nu på samma nivåer som i mars 2021. Den ökade smittspridningen kan kopplas till julfiranden och en större andel fall av omikronvarianten.

På grund av nyårsafton var länets egenprovtagningar för andra veckan i rad endast öppna under fyra dagar. Antalet analyserade prover minskade något. 10 583 prover analyserades, jämfört med 10 814 under vecka 51. Trots detta har smittspridningen ökat kraftigt. Antalet fall har ökat till 746, jämfört med 331 under veckan innan.

– Det är väldigt oroande att smittspridningen har ökat så pass snabbt i alla åldersgrupper. Region Västerbotten har inte haft så här många fall sedan vecka 11 2021, säger Therese Thunberg, tillförordnad smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Smittspridningen har ökat i hela länet. 188 fall konstaterades i Skellefteåområdet, 123 i södra Lappland, 352 i Umeåområdet och 83 fall bland personer som är skrivna utanför Region Västerbotten.

Julfiranden och omikron bidrar till ökad smitta

– Vi ser en ökning av fall efter julfiranden där människor har träffats i stora sällskap. Ofta har man rest från olika delar av landet för att träffas. Utöver det blir många fortfarande smittade vid fritidsaktiviteter, i skolor, på arbetsplatser, inom familjen och i samband med resor, säger Therese Thunberg.

Dessutom har andelen som smittats med virusvarianten omikron ökat. Typnings-PCR är utförd på 270 av de 331 fallen som konstaterades under vecka 51. 35 procent av dessa misstänks vara omikron. Sekvensering pågår för att säkerställa detta. Data är ännu inte färdigställd för vecka 52.

– Vi förväntar oss att andelen som smittats med omikron kommer att öka de kommande veckorna. Vi har en samhällsspridning av virusvarianten och det bidrar till de höga smittotalen, säger Therese Thunberg.

Följ de nationella rekommendationerna

För att hindra smittan från att spridas ytterligare är det viktigt att alla följer rekommendationerna.

– Alla som är sex år eller äldre ska provta sig med regionens PCR-tester om de får symtom. De enda som undantas från provtagning är de som har haft covid-19 under de senaste sex månaderna. För att minska smittspridningen är det också jätteviktigt att alla stannar hemma när de får symtom. Där finns det inga undantag, säger Therese Thunberg.

I enlighet med de nationella rekommendationerna ska alla hålla avstånd och undvika offentliga miljöer med trängsel. Vuxna ska använda munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken, eller om möjligt välja ett annat färdsätt. De som har möjlighet rekommenderas att arbeta hemifrån. Alla som är tolv år eller äldre rekommenderas fortsatt att vaccinera sig. Den som är 18 år eller äldre rekommenderas även en påfyllnadsdos.

– Vaccination är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19. Så vaccinera dig om du ännu inte gjort det och boka tid för påfyllnadsdosen så snart det är din tur, säger Therese Thunberg.

Tillbaka till nyhetslistan