Provtagning och egenmätning

Patientnära provtagning i olika former är ett område som har stor potential att göra vården mer tillgänglig och patienten mer delaktig. Den tekniklösning som regionen använder gör att patienten själv eller med begränsat stöd av personal kan mäta exempelvis blodtryck, koagulation (INR), glukos, hemoglobin och vikt.

Provtagning i primärvård

Vid ett antal hälsocentraler och sjukstugor i Västerbotten kan idag patienter mäta framförallt blodtryck och INR-värde på egen hand eller med begränsat stöd från personalen. För de patienter som behandlas med antikoagulantia, blodförtunnande medel, krävs regelbundna kontroller vilket är tidskrävande för både patient och personal. Istället för traditionell provtagning mäts blodets levringsförmåga genom ett kapillärt prov i fingret. Provsvaret kan ses av patienten direkt på instrumentet, samtidigt som det på elektronisk väg överförs till patientens journal. Där kan det läsas av den enhet som ansvarar för ordinationen, antingen hälsocentralen eller AK-mottagningen på Skellefteå lasarett eller Nus.

Konceptet medför avsevärt kortare tid mellan provtagning och ordination samt minskade kostnader för transporter av prover. Patienten kan göra sina mätningar när det passar samtidigt som tid frigörs för personalen vid hälsocentralen. 

Från 2016 kommer regionen också att subventionera utrustning för att mäta INR i hemmet i vissa patientgrupper .