Forskningsprojekt om diabetes typ 2 och minskat stillasittande arbete

I denna studie vill forskarna undersöka vilka hälsoeffekter minskat stillasittande på arbetet har på hälsan på längre sikt hos personer med typ 2-diabetes.

Person vid skrivbord
Foto: Pexels

Ny forskning talar för att minskat stillasittande kan sänka blodsocker, höja livskvalitet och minska trötthet samt minska risken för hjärtkärlsjukdom och dödlighet. 

Vi vill studera hur ett hälsoprogram som syftar till minskat stillasittande på arbetet kan påverka hälsan hos personer med typ 2-diabetes. 

Syfte och genomförande

Tanken är att deltagarna ska få stöd att införa regelbundna avbrott i långvarigt stillasittande. Deltagarna kommer att lottas i två grupper. I programmet för båda grupperna ingår hälsosamtal med diabetessköterska och telefonuppföljning. Den ena gruppen kommer även testa mobil hälsovård (mHälsa) som stöd för att minska stillasittande. Den planerade studien sker under 12 månader. Studien kommer i första hand undersöka fysisk aktivitet/stillasittande, trötthet, livskvalitet, hjärtkärlrisk, sjukfrånvaro, läkemedelsanvändning och besvär från rörelseapparaten men även andra hälsorelaterade mått kommer att studeras. Projektet kommer att ge stöd för nya behandlingsinriktningar i syfte att förbättra hälsan för personer med typ 2-diabetes.

Efter att du anmält intresse för att delta får du ett brev där du får veta mer detaljer kring studien. Du ska vara 40-64 år för att delta. Det finns vissa andra kriterier för deltagande och därför kommer vi att kontakta dig för en kort intervju via telefon, då du också får möjlighet att ställa frågor. Om du uppfyller kriterier för att delta, ingår det både provtagning och aktivitetsmätning tre gånger under året.

Är du intresserad av att delta och vill veta mer?

Kontakta någon av våra forskningssjuksköterskor:

Katarina Iselid 073-08 39 146 eller 090-786 45 25

Claudia Schien 073-07 92 048 eller 070-785 6816