NYHETER 2024-04-03

Samordningsförbundet Södra Lapplands sammanträde den 21 mars 2024

Protokoll från Samordningsförbundet Södra Lapplands sammanträde den 21 mars 2024 har justerats.

Anslagsdatum: 2024-04-03

Sista dag för överklagande av beslut: 2024-04-24

Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli, Lycksele kommun

Länk till protokoll:

Styrelseprotokoll 21 mars 2024 Samordningsförbundet Södra Lappland.pdf

Tillbaka till nyhetslistan