NYHETER 2023-08-08

Ny publikation som tittar på korrelationen mellan skattning och mätning av handaktivitet

I denna artikel så tittar man på om handaktivitet och kraft korrelerar mellan subjektiv bedömning och objektivt mått.

Resultatet från studien kan ni läsa om här: https://www.mdpi.com/2306-5354/10/7/867

Tillbaka till nyhetslistan