NYHETER 2023-12-14

Vetenskapsrådet tilldelar projekt på MT-FoU medel

Helena Grips projekt fick 3,8 miljoner av VR som projektbidrag.

Projektet har titeln "En ny metod som kombinerar rörelseanalys och hjärnavbildning för att karaktärisera essentiell tremor och optimera behandling med djup hjärnstimulering" och kommer att pågå under 4 år.

Tillbaka till nyhetslistan