NYHETER 2021-06-28

Aktuellt läge för covid-19 i Västerbottens län

Antalet positiva fall av covid-19 fortsätter att minska i hela Västerbotten. Under föregående vecka testades 31 personer positivt för coronaviruset, vilket är mer än en halvering från de 71 personer som testade positivt under vecka 24. Att fortsätta följa de nationella råden är av yttersta vikt för att upprätthålla denna positiva trend.

Under föregående vecka testade 31 personer positivt för viruset. Smittan minskar i hela länet. Antalet provtagna minskar till 3 520 analyserade tester, varav en procent var positiva. Den minskade provtagningen beror på att det är färre som har symtom samt att färre provtas i samband med smittspårningar. Utlämningen av egentester var även stängd på fredagen, då det var midsommarafton. 

– Även om smittan minskar är det fortsatt viktigt att följa de nationella rekommendationerna. Stanna hemma när du är sjuk och testa dig vid minsta symtom. Pandemin är fortfarande aktuell, säger Region Västerbottens smittskyddsläkare Stephan Stenmark. 

Flest positiva fall förra veckan fanns i åldersgruppen 40–49 år, vilket är en skillnad från tidigare veckor då smittspridningen varit störst bland de yngre åldersgrupperna. Smittspridningen sker fortsatt i privata sociala sammanhang, i familjer och på arbetsplatser. 

– Fortsätt att umgås i en mindre krets och helst utomhus. Undvik trängsel i alla sammanhang, inklusive i handel och i kollektivtrafik. Handla ensam och använd munskydd i särskilda situationer, såsom i kollektivtrafik och när du inte kan hålla avstånd, säger Stephan Stenmark. 

Det är för tidigt att säga något om ifall smittspridningen påverkats av midsommarfiranden, utan det kan ses först om en till två veckor. 

God vaccinationstäckning minskar smittspridningen 

Bland personer som är 60 år eller äldre konstaterades endast två fall, vilket bedöms vara en effekt av vaccinationerna. I nuläget har 58 procent av alla invånare över 18 år fått sin första dos och 40 procent är färdigvaccinerade. 

– Tack för att ni västerbottningar följer rekommendationerna, vaccinerar er och gör det ni kan för att minska smittspridningen. Era val gör skillnad och det är tack vare er som smittspridningen minskar, säger Stephan Stenmark.  

Tillbaka till nyhetslistan