NYHETER 2024-02-16

AnOpIva söker kollegor när barnsektion ska öppnas

Den första december startar en ny barnsektion på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Just nu söker personalen på operation 2 där sektionen ska öppna med ljus och lykta efter nya kollegor som har ett intresse av att jobba med barn. – ​​​​​​​Det räcker med att vara utbildad narkossköterska, operationssköterska eller undersköterska. Det viktiga är att man är intresserad av att jobba med barn, även om man inte har barnerfarenhet sedan tidigare, säger Niklas Larsson som är verksamhetschef på AnOpIva.

Personal på Operation 2
Personalen på Operation 2. Foto: Jenny Servin

AnOpIva står för anestesi, operation och intensivvårdsavdelning, där anestesi handlar om vården för att möjliggöra en operation.

Varje år opereras 2500 barn upp till 18 år på Norrlands universitetssjukhus. I Umeå finns det tre operationsavdelningar och det är som en samordnad del av operation 2 som den nya barnsektionen kommer utvecklas fram. De delar av verksamheten som handlar om nedsövning, omhändertagande inne på operationssal och uppvaktningsvård kommer att ingå i den nya barnsektionen.
– Barn är inte små vuxna, barn är någonting annat. De kräver ett speciellt omhändertagande med en speciell kompetens. För att bygga upp den kompetensen ska man jobba så mycket som möjligt med barn, säger Niklas Larsson som är verksamhetschef på AnOpIva på Norrlands universitetssjukhus.

Niklas Larsson, verksamhetschef på AnOpIva på Norrlands universitetssjukhus. Foto: Daniel Marklund

Syftet med den nya sektionen är att öka kvalitén och säkerheten för barnpatienter. Niklas Larsson ser att vården förbättras ytterligare om alla i personalen är vana vid att jobba med barn.

– Att organisera barnanestesin på ett riktigt bra sätt har vi arbetat med under lång tid. Vi vill, liksom landets större barncentra, ha personal med spetskompetens inom området. Dessutom kommer barn och deras föräldrar få en bättre upplevelse om det är människor som är vana att jobba med barn.

Personalen på operation 2 har själva kampanjat på sin Instagram för att få operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och undersköterskor att söka sig till den nya barnsektionen.

Bilder och skärmdump från Operation 2:s Instagramkonto. Foto: Jenny Servin, Skärmdump: Instagram

Ansökningar hittar du här:
Operationssjuksköterska med intresse för barnkirurgi
Anestesisjuksköterska med intresse för barnkirurgi
Undersköterska med intresse för barnkirurgi

Text: Daniel Marklund

Tillbaka till nyhetslistan