NYHETER 2021-02-12

Fler fall av brittiska virusvarianten i länet

Den brittiska virusvarianten har återfunnits i fler prover för covid-19 i länet. De flesta fallen finns i Skellefteå och har koppling till utbrottet vid NorthVolt, men även på andra orter.

– Vi har goda möjligheter att följa utvecklingen genom att vi provtar mycket i förhållande till befolkningsmängd, och har fortsatt hög kapacitet för det. Positiva prover analyseras sedan vidare föreventuella mutationer i samarbete med FOI och de laboratorium i Stockholm som hanterar prover från vår egenprovtagning, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare.

Enligt de senaste svaren den här veckan har ytterligare 55 tester visat positivt för den brittiska virusvarianten som orsakar covid-19. 49 fall i Skellefteåområdet, vara 31 är kopplade till Northvolt och 18 till övriga samhället, 5 fall i Lycksele och ett i Umeå. Totalt har vi nu 94 kända fall i länet. 

– Det visar att den just nu är påtagligt delaktigt i smittspridningen i Västerbotten, säger Stephan Stenmark.

Igår presenterade Folkhälsomyndigheten en sammanställning som indikerar att den brittiska virusvarianten förekommit mellan 9 och 20 % i fyra svenska regioner under vecka 5.

Sedan i tisdags och till och med den 28 februari gäller särskilda regionala rekommendationer för att bromsa smittspridningen. För alla som befinner sig i länet gäller att undvika alla onödiga resor, både inom och utanför länet. Personer som arbetar i verksamheter där det pågår utbrott ska undvika att röra sig ute i samhället för att minimera kontakt med andra människor, det gäller även personer som bor med dem. Både högstadie- och gymnasieskolor i Lycksele och Skellefteå bedriver fjärr- och distansundervisning.

– Även med förekomst av den brittiska virusvarianten gäller samma råd för alla för att begränsa spridning av covid-19, och det centrala är att träffa få människor. Umgås bara med de du bor med, håll avstånd till andra, undvik inomhusmiljöer där folk samlas och arbeta hemifrån så ofta du kan. Men också som tidigare att tvätta händerna ofta, använd munskydd när det rekommenderas, stanna hemma vid symtom och testa dig, säger Stephan Stenmark.

Ansträngt läge i vården

Totalt har 11983 fall av covid-19 konstaterats i länet. Smittspridningen är fortsatt på en hög nivå. Uppgången i smittkurvan återspeglas i ett högt tryck på hälso- och sjukvården i länet. Just nu vårdas 42 personer med covid-19 på sjukhus i länet, varav 8 på IVA.

Även Lycksele lasarett har under förmiddagen gått upp i förstärkningsläge med anledning av den höga belastningen på vården. Sedan i måndags är Norrlands universitetssjukhus och Skellefteå lasarett i förstärkningsläge.

Tillbaka till nyhetslistan