NYHETER 2023-08-18

Flera fall av harpest i Västerbotten

Under de senaste veckorna har det setts en ökning av antalet patienter med misstänkt eller bekräftad harpest. Hittills har de flesta fallen konstaterats i Västerbottens kustområden.

Hare.

– Vi har märkt av att smittspridningen av harpest verkar öka i år. Vi har fler fall jämfört med samma period förra året, säger Maria Marklund, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Harpest, även kallat tularemi, är en infektion som orsakas av en bakterie som främst finns hos gnagare och harar. Myggor kan sedan sprida infektionen vidare till människa. Harpest smittar inte mellan människor.

– Det vanligaste sättet att smittas är via myggbett, men människor kan även smittas genom direktkontakt med ett smittat djur eller genom inandning av damm som är förorenat med sjuka djurs urin eller avföring, Maria Marklund.

Smittspridningen är oftast störst under slutet av sommaren och under hösten när många är ute i skog och mark.

Hög feber och svullna lymfkörtlar

Vanliga symtom på harpest är hög feber, huvudvärk och svullna . Personer som har smittats via att andas in bakterien får lunginflammation. Infektionen kan behandlas med antibiotika.

– På infektionskliniken har vi sett en stor ansamling av patienter med misstänkt eller bekräftad harpest. Hos de patienter som vi tagit emot har infektionerna främst visat sig som små infekterade sår från myggbett med svullna lymfkörtlar eller som lunginflammation , säger Johan Rasmuson, överläkare på infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, och fortsätter:

– Om man varit utsatt för smitta och insjuknar med symtom som stämmer med harpest ska man söka vård då det finns effektiv behandling.

Minska risken att bli smittad

För att minska risken att smittas rekommenderas att den som vistas ute i skog och mark har på sig långbyxor och långärmad tröja eller jacka samt använder myggmedel. Den som tar hand om döda gnagare bör använda skyddsklädsel såsom handskar och andningsskydd. Detsamma gäller om man hanterar gräs- eller rishögar, där bakterien kan andas in genom dammet och ge infektion i lungorna.

Läs mer om harpest på 1177.se

Tillbaka till nyhetslistan