NYHETER 2023-09-08

Klart med ny ledning för hälso- och sjukvården i länet

Nu är det klart hur hälso- och sjukvården i Region Västerbotten ska ledas i väntan på att en ny hälso- och sjukvårdsdirektör har rekryterats. Regiondirektör Tommy Svensson går in som tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör och områdeschef Elisabeth O Karlsson blir biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Regiondirektör Tommy Svensson och områdeschef Elisabeth O Karlsson.
Tommy Svensson och Elisabeth O Karlsson. Foto: Klas Sjöberg

Efter dialog med hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp och facklig samverkan är det nu klart att regiondirektör Tommy Svensson går in i en tillförordnad roll som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten. Detta möjliggörs genom att nuvarande områdeschefen för länssjukvårdsområde 2 Elisabeth O Karlsson, blir biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör. Vissa ledningsuppgifter och uppdrag ska delas upp dem emellan.

– Jag är väldigt glad över att Elisabeth har tackat ja till uppdraget. Tillsammans med henne kommer jag och övriga hälso- och sjukvårdsledningen att fortsätta arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården i en tid där utmaningarna är många och komplexa, säger regiondirektör Tommy Svensson.

Den nya ledningsstrukturen börjar gälla från och med den 18 september och gäller tills en efterträdare till avgående hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa har rekryterats. Det arbetet inleds inom kort.

Tillbaka till nyhetslistan