NYHETER 2023-09-22

Kognitiv svikt och demenssjukdomar i regionens fokus framöver

Torsdag den 21 september uppmärksammas Internationella Alzheimerdagen världen över. Under hösten kommer Region Västerbotten ha fokus på att uppmärksamma kognitiv svikt och demenssjukdom, bland annat med en anhörigutbildning.

Håller hand och Jasmine Olofsson som är vårdutvecklare i Demensprocessen för Region Västerbotten.

Under 2019 uppgick antalet personer med demenssjukdom till cirka 150 000 i Sverige. Varje år beräknas 20 000–25 000 personer insjukna. I takt med att vi lever allt längre förväntas antalet personer som insjuknar i en demenssjukdom fördubblas till år 2050. Det innebär stora utmaningar för vården och omsorgen.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och utgör cirka 60 procent av alla fall. På senare tid har större genombrott skett vad gäller forskning inom alzheimer. Bland annat visar en studie från ett amerikanskt läkemedelsbolag på ett läkemedel som bromsar utvecklingen av alzheimer i ett tidigt stadie.

– För många drabbade har ett litet ljus tänts långt inne i en mörk tunnel i hopp om en ljusare framtid, säger Jasmine Olofsson.

 

Anhörigutbildning

Tidigare har det funnits en anhörigutbildning som håller på att starta upp igen. Den riktar sig till personer som står nära en individ som fått en demenssjukdom eller kognitiv sjukdom via Primärvården i Umeåområdet. Denna gång kommer utbildningen spelas in som videoföreläsningar.

– Vår tanke är att materialet skall kunna ses i efterhand för dem som inte har möjlighet att delta fysiskt vid utbildningen. Längre fram har vi även ambitionen att använda material på 1177 under stöd och behandling, säger Jasmine Olofsson.

I höst startar också en intern utbildningsserie som riktar sig till demensansvariga inom primärvården, vård och- omsorgspersonal inom kommunerna och specialistkliniker.

Det pågår också ett projekt vad gäller Samordnad individuell plan, SIP. Det handlar om att personer som har behov av insatser och stöd från hälso- och sjukvård och socialtjänst kan behöva samordnade insatser,

– Där är SIP ett verktyg som bidrar till helhetsperspektivet, säger Jasmine Olofsson.

Text: Daniel Marklund

Tillbaka till nyhetslistan