NYHETER 2021-02-08

Kraftig ökning av covid-19 i Skellefteå och södra Lappland

Antalet bekräftade fall i Västerbotten har nästan fördubblats under en vecka. Från 440 fall under vecka 4 till 806 bekräftade personer med covid-19 under föregående vecka. Ökningen i Skellefteå kopplas framförallt till en arbetsplats och i Lycksele till två skolor.

Under vecka 5 analyserades 9 554 prover och av dessa visade 7,9 procent ett positivt testresultat. Utöver detta gjordes även 2 000 antigentester, alltså ett snabbtest som ger svar inom femton minuter. Spridningen av covid-19 ökar framförallt i Skellefteå och södra Lappland med en fortsatt minskning i Umeåområdet.

– Vi ser också en ökning av den brittiska virusvarianten, just nu har fler än 30 personer mutationen och ytterligare analyser pågår, berättar Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Antalet inneliggande i Västerbotten ökar också. Just nu vårdas 35 personer på sjukhus och 9 av dessa ligger på intensivvårdsavdelning.

Smittspårning i Västerbotten

I Skellefteå finns en tydlig koppling till Northvoltprojektet med fall både direkt kopplat till den extensiva personalscreeningen med antigentester förra veckan och analyser med PCR. Antigentestningar av anställda på företaget fortsätter även kommande vecka med ny provtagning av alla som tidigare varit negativa. Även på Boliden Mineral AB, Rönnskär pågår arbete med att testa fler både med antigentest och PCR.

I södra Lappland är den stora ökningen i Lycksele med ungefär 150 fall. De flesta fallen har en tydlig koppling till smitta som började på en högstadie- och gymnasieskola. Många av de nya fallen är i familjer i hushållskarantän och skolorna bedriver nu distansundervisning.

Åldersmässigt är största ökningen för vuxna i åldersgrupperna 19–39 och 40–59 år.

– Utvecklingen är mycket allvarlig och vi måste se till att träffa så få människor som möjligt, röra sig mindre ute i samhället och prioritera det som är nödvändigt, säger Stephan Stenmark och lägger till att det pågår en dialog om vilka ytterligare åtgärder som kan bli aktuella

Provtagning och karantän efter ankomst till Sverige

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som reser in i Sverige från utlandet testar sig för covid-19 och stannar hemma i minst sju dagar efter ankomsten till Sverige. Fem dagar efter ankomsten från utlandet bör resenären ta ett andra test. Barn som är född 2015 eller senare behöver inte lämna prov men ska stanna hemma i sju dagar efter utlandsresan.

– Rekommendationen att testa sig gäller oavsett vilka länder som besökts, avslutar Stephan Stenmark.

 

Tillbaka till nyhetslistan