NYHETER 2024-02-20

Nu rivs de gamla sjukhusbyggnaderna i Skellefteå

Idag påbörjas den utvändiga rivningen av de gamla sjukhusbyggnaderna på Skellefteå lasarett, som ska ge plats till en modern vårdbyggnad, som ska hålla för framtidens behov av vård i ett växande Skellefteå. Rivningen förväntas pågå fram till sommaren.

Områdeschef Camilla Andersson slår första slaget i gamla lasarettet.
Områdeschef Camilla Andersson slår första slaget i det gamla lasarettet. Foto: Daniel Marklund

 

Den invändiga rivningen av de gamla sjukhusbyggnaderna på Skellefteå lasarett har pågått ett tag, men nu börjar det synas utifrån. Med hjälp av en så kallad högrivare ska man genomföra den utvändiga rivningen av byggnaderna 102 och 103.

– Förr hade man en stor kula, men nu kommer högrivaren att tugga ner hela huset i stället. Rivningarna kommer att pågå ända fram till sommaren, säger Fredrik Ahnorre, huvudprojektledare för arbetet med de nya vårdbyggnaderna i Skellefteå.

Rivningen av de gamla vårdbyggnaderna är ett tydligt steg mot den nya vårdbyggnaden som ska byggas. Det är den största fastighetsinvesteringen som Region Västerbotten gör de kommande åren.

– Det är självklart lite sorgligt att riva ett hus som varit så betydelsefullt och som många Skelleftebor har minnen ifrån, men det känns också fantastiskt att vi kommer vidare med att bygga vår nya vårdbyggnad, säger Camilla Andersson, områdeschef för Närsjukvårdsområde Skellefteå.

Minimerar påverkan

Rivningsarbetet har planerats för att få så lite störningar som möjligt för vårdverksamheterna och patienterna.

– Byggnaderna som rivs är helt frånkopplade från det befintliga sjukhuset och el, vatten och värme har dragits om. Så det ska inte behöva bli några oplanerade avbrott på grund av rivningen. Däremot kommer vi behöva stänga huvudentrén under vissa tider, men då kommer vi att märka upp och skylta för att det ska bli tydligt för besökarna vart man ska gå i stället, säger Fredrik Ahnorre.

– Vi har gjort och kommer att fortsätta göra regelbundna risk- och konsekvensanalyser under de år som det här projektet pågår. Det ska störa så lite som möjligt och vara anpassat efter att vården ska kunna fungera. Vi samarbetar nära vården och har bra kommunikation med verksamheter som kan bli påverkade. Det är A och O för att det ska fungera, säger Lena Pettersson, lokalstrateg.

En byggnad för framtidens vård

Planeringen för hur den nya vårdbyggnaden ska utformas pågår för fullt, men klart är att man bygger en byggnad som ska klara framtidens behov av vård i Skellefteå.

– När vi bygger den nya vårdbyggnaden blir det generella och flexibla lokaler, det ska vara enkelt att ställa om och bygga om för framtiden. Det är inte möjligt att bygga i samma takt som vårdens behov förändras, därför ska vi kunna nyttja lokalerna på olika sätt utan att behöva göra stora ombyggnationer. Vi behöver också ta höjd för att kunna nyttja ny teknik, som vi idag inte vet precis hur den ser ut, säger Lena Pettersson.

Under våren arbetar man tillsammans med verksamheterna för att fånga in behov och planera de framtida lokalerna.

Tillbaka till nyhetslistan