NYHETER 2023-11-24

Ömsesidigt utbyte vid internationella besök

Den utökade kompetens och ansvar som sjuksköterskor har, samt användningen av digitala lösningar i primärvården fångade intresset hos den delegation från Kazakstan och Världshälsoorganisationen, WHO som förra veckan besökte södra Lappland.

Anvädningen av digitala lösningar inom hälso- och sjukvården i södra Lappland imponerade på besökarna. Foto: WHO/Europe

Som demonstrationsplattform och besöksnod ger södra Lappland andra länder möjlighet att ta del av erfarenheter och kunskap om att bedriva hälso- och sjukvård i glesbygd. Melitta Jakab, chef för WHO Europas primärvårdsenhet, berättar att demonstrationsplattformarna syftar till att stärka primärvården i de 53 länder som WHO Europa omfattar.

– Vi har sett att många länder har utmaningar med att gå från vision till verklighet. Vi hjälper dem att överbrygga hinder, för att de ska kunna implementera välfungerande lösningar i sin egen kontext, säger hon.

Den kazakiska delegationen är det andra internationella besöket som görs till demonstrationsplattformen i södra Lappland.  Under dagarna besöktes Lycksele lasarett, sjukstugorna i Storuman och Tärnaby, hälsorummet i Slussfors, vård- och omsorgsboendet Tranan och Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman.

I anslutning till studiebesöken satt delegationen i utvärderingsmöten för att diskutera vad man sett och hur det skulle kunna fungera i det egna landet.

Erfarenheter som hjälper i projekt i Kazakstan

Gulnara Mukhanova är chef för avdelningen för internationellt samarbete och integration vid Kazakstans hälsovårdsministerium. I landet pågår ett projekt för att modernisera hälso- och sjukvården. 600 nya enheter ska byggas och ytterligare 32 uppgraderas med toppmodern utrustning.

– Demografin i våra länder liknar varandra i vissa områden och de erfarenheter vi fått ta del av här kommer hjälpa oss i vårt projekt. Det har varit intressant att se den digitala utvecklingen, säger Gulnara Mukhanova.

Också Melitta Jakab lyfter södra Lappland som ett föredöme kring användningen av teknik i hälso- och sjukvården.

– Det som är unikt här är att de digitala lösningarna är integrerade i hela vårdkedjan och de hjälper både medarbetare och patienter, säger Melitta Jakab.

Kompetensförsörjning

Södra Lappland har liknande utmaningar kring utbildning och rekrytering som Kazakstan har, och det var frågor som också diskuterades under dagarna. Vid sjukstugorna har många personalkategorier ett bredare uppdrag än de normalt har inom primärvården.

– Sjuksköterskors utökade kompetens och ansvar, och vilken viktig roll de har för att säkra kvaliteten i och tillgången till hälso- och sjukvård, är något vi gärna skulle vilja ta med hem, fortsätter Gulnara Mukhanova.

Hon får medhåll av Zhamilya Abeuova, chef för Enbekshikazakh multidisciplinära interdistriktssjukhus, Almaty-regionens hälsodepartement i Kazakstan. Med de liknande utmaningar man delar i landet, såg hon värdet att med egna ögon få se hur man ger sjukvård i glesbygd, långt ifrån städer och de stora sjukhusens resurser.

– Vi har fått se hur långt södra Lappland kommit med digital teknik och hur man breddat kompetensen hos sjuksköterskor, som kan ta över vissa arbetsuppgifter när det finns läkarbrist. Det har också varit intressant att se hur patienterna får en del av ansvaret i sin egen vård och hälsa.

Nya insikter kring samverkan

Kommunala insatser i samverkan med sjukstugorna är också en viktig del i systemet. Här fick värdnoden själva inspireras av sina besökare. Den andra av WHO:s demonstrationsplattformar finns just i Kazakstan, där multidisciplinära team i primärvård är i fokus. Zhamilya Abeuova är chef för den verksamheten.

–Vi har kunnat dela våra erfarenheter kring hur vi integrerar socialarbetare och andra kompetenser i multidisciplinära team, berättar hon.

– Det finns saker vi kan lära och ta till oss, även om våra organisationsgränser ser annorlunda ut, säger Andreas Lundqvist, enhetschef vid Glesbygdsmedicinskt centrum.

Flera medarbetare från verksamheterna i södra Lappland deltog vid besöken.

– Det är givande för oss alla som är med att både ta del av våra besökares perspektiv på det vi gör, och att få upp ögonen för sådant vi kan ta till oss från deras arbetssätt, fortsätter han.

Öppnar nya dörrar

Forskning och utveckling i glesbygd är också föremål för besöket. Att vara demonstrationsplattform ger Glesbygdsmedicinskt centrum en möjlighet till fler och större internationella samarbeten, menar Andreas Lundqvist.

– Det ger oss möjlighet att sprida kännedom om våra forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi blir en ännu mer intressant samarbetspartner inom forskning och innovation, säger han.

Andreas Lundqvist berättar att nästa steg är utvärdering och uppföljningsmöten. Det kan också bli aktuellt med resor till Kazakstan för att fortsätta samarbetet.

Business Sweden är också en viktig del av besökskonceptet, inte minst i planerings- och förberedelsearbetet men också genomförandet i form av workshops. Deras medverkan ger också svenska företag möjlighet att presentera sina lösningar och hur de kan fungera i det besökande landet.

– Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Region Västerbotten, Glesbygdsmedicinskt centrum, Socialdepartementet och Business Sweden. De kommande åren hoppas vi att ungefär två länder årligen besöker demonstrationsplattformen, avslutar Melitta Jakab.

Tillbaka till nyhetslistan