NYHETER 2022-01-10

Rekordhög smitta och nya tillfälliga rekommendationer kring provtagning

Smittan i Västerbottens län är på rekordhöga nivåer. Kapaciteten för egenprovtagning har överskridits och nya tillfälliga rekommendationer införs nu kring bekräftade covid-fall inom familjer och snabbtest. Personal inom vård och omsorg prioriteras.

Under vecka 1 konstaterades 2 601 fall av covid-19 i Västerbottens län.

Under föregående vecka konstaterades rekordmånga fall av covid-19 och över 15 000 prover analyserades. Av dessa var 2 601 positiva, vilket är mer än dubbelt så många än vid det tidigare rekordet på 1 240 fall som var under vecka 7 förra året. Smittskyddsenheten i Region Västerbotten förväntar sig även att det finns ett stort mörkertal eftersom många gör antigentest, så kallade snabbtest.

Det finns inga nya siffror för PCR-typning, men omikron förväntas vara den dominerande virusvarianten.

Just nu vårdas 16 personer i länet på sjukhus med covid-19, varav fyra vårdas på intensivvårdsavdelning.

– Det är väldigt oroväckande nivåer. Omikron är helt klart mer smittsam än tidigare varianter. Vi vet ännu inte hur vården kommer att påverkas, men vi ser att sjukhusinläggningarna har ökat i länet. När många blir smittade ökar också risken att sårbara personer drabbas, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Testkapaciteten överskriden

Maxkapaciteten för egenprovtagning är nu överskriden och alla invånare kommer inte att kunna PCR-testas. Personal inom vård och omsorg kommer att prioriteras.

Tills vidare gäller följande för de som bor med någon som har bekräftad covid-19:

  • De som har symtom behöver inte lämna prov. Stanna hemma i minst sju dagar från den dag då de första symtomen uppkom.
  • De som inte har symtom ska lämna prov på dag fem räknat från provtagningsdagen för den som har bekräftad covid-19. Om det inte finns PCR-test att tillgå går det bra att ta ett antigentest (snabbtest).

Följande gäller de som har gjort ett snabbtest:

  • De som gjort ett snabbtest som visar på covid-19 behöver inte lämna ett PCR-prov. Stanna hemma i minst sju dagar från den dag då symtomen uppkom eller dagen då testet gjordes om du inte har symtom.
  • De som gjort ett snabbtest och fått ett negativt resultat ska göra ett PCR-test så snart som möjligt om de har symtom.

De tillfälliga rekommendationerna gäller inte personal inom vården. De ska lämna prov som vanligt enligt de tidigare rekommendationerna.

– Det allra viktigaste just nu är att alla med nytillkomna symtom stannar hemma, oavsett om du är vaccinerad eller om du har haft covid-19 tidigare. Om ingen i hushållet redan har konstaterad covid-19 ska du också provta dig med ett PCR-test, säger Gunilla Persson.

Den som har konstaterad covid-19 ska vara hemma tills att det har gått minst sju dagar sedan insjuknande samt att personen mår tydligt bättre och har varit utan feber de senaste två dagarna. Även den som bor med någon som har konstaterad covid-19 är skyldig att stanna hemma i sju dagar från att den sjuka personen provtogs. Det gäller oavsett ålder.

Tillfälligt slut på egenprovtagningskit

Just nu är det tillfälligt slut på egenprovtagningskit i Skellefteå och i Umeå.

– Det är väldigt många som behöver testa sig just nu, och tyvärr kan det bli tillfällen då provtagningskiten tar slut. Egenprovtagningarna i Skellefteå och Umeå kommer att ha stängt för utlämning under tisdagen, men det går bra att lämna in redan tagna prover. Vi uppdaterar löpande med aktuell information på 1177.se, om något skulle ändras, säger Carola Degerman, verksamhetschef närsjukvårdsområde Umeå.

Så ser smittspridningen ut

Under föregående vecka konstaterades 672 fall i Skellefteåområdet, 261 i södra Lappland, 1 465 i Umeåområdet samt 203 bland personer som är skrivna utanför länet.

– Vi ser en fyrfaldig ökning i Umeåområdet, men smittan är även hög i övriga länet. Det är också fler fall än tidigare bland personer som inte är skrivna i länet. Det rör sig om hitresta jul- och nyårsfirare, säger Gunilla Persson.

Fler än 800 fall finns i åldersgruppen 20–29 år, men smittan är även hög i övriga åldersgrupper.

Skyldig att följa rekommendationerna

Covid-19 omfattas av smittskyddslagen och den tillfälliga pandemilagen för covid-19. Det innebär att alla måste hjälpa till att minska risken för att sjukdomen sprids.

– Vi har i nuläget ett antal rekommendationer och allmänna råd för att minska smittspridningen. Dessa ska följas. I nuläget handlar det om att stanna hemma vid symtom, vaccinera sig, hålla avstånd, att undvika trängsel och att arbeta hemifrån så mycket som du kan, säger Gunilla Persson och fortsätter:

– Du kan inte veta i förväg hur sjuk du blir om du smittas. Du vet inte heller vem du kan råka smitta på jobbet eller i butiken. Det kan vara någon som löper stor risk att bli allvarligt sjuk. Chansa inte utan följ rekommendationerna.

Den 12 januari skärps Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer. Då gäller bland annat att vuxna personer uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester.

Tillbaka till nyhetslistan