NYHETER 2024-04-26

Så drabbas Region Västerbotten av blockaden

Vårdförbundets blockad verkställdes idag, torsdag den 25 april, klockan 16.00. Blockaden berör arbetsplatser inom hela Region Västerbotten.

Den 11 april varslade Vårdförbundet om övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad. En blockad av övertid och mertid innebär att medarbetare vägrar utföra arbete utanför ordinarie arbetstid under konflikttiden. Nyanställningsblockad innebär att arbetsgivaren inte får nyanställa medlemmar i Vårdförbundet under samma period.

Det är medlemmar i Vårdförbundet som omfattas och det motsvarar ungefär 2 700 anställda inom Region Västerbotten.

Påverkan i Region Västerbotten

Blockaden innebär en omfattande påverkan på hälso- och sjukvården i Region Västerbotten. Bland annat begränsad tillgänglighet och ökad belastning inom vissa verksamheter och yrkeskategorier. Påverkan blir som störst inom vården som pågår under kvällar, nätter och helger.

Sedan Vårdförbundet varslade om stridsåtgärder har ett omfattande förberedelsearbete gjorts inom Region Västerbotten. Det gäller bland annat förändrad arbetstidsförläggning, att lägga om jour och beredskap till ordinarie arbetstid, se över planeringen av verksamheten och när och hur arbete måste utföras.

Betydande konsekvenser

Planerade operationer, uppföljningar och återbesök kan behöva minska eller till och med stänga under en konflikt vilket bidrar till längre väntetider som följd.

Yrkesgrupper som inte omfattas av konflikten riskerar att få jobba mer och i ett högre tryck, med påverkan på arbetsmiljö och belastning som följd.

Mest utsatt är regionens beredskapslinjer. Det rör till exempel akutmottagning, opererande verksamheter, intensivvård, luftburna transporter, ambulans, förlossning. Alla tre sjukhus berörs.

Primärvårdsjouren i Umeå är extra sårbar vid frånvaro. Just nu pågår förhandlingar om medarbetarna i stället ska flyttas. Det har rapporterats att primärvårdsjouren redan har flyttat till akutmottagningen på Norrlands universitetssjukhus och det stämmer inte.

Tillbaka till nyhetslistan