NYHETER 2024-04-26

Sammanfattning från regionfullmäktige den 23–24 april

Regionfullmäktige har sammanträtt i Umeå. Bland ärendena fanns årsredovisningen för 2023 samt ett inriktningsbeslut för finansiering och uppförandet av ny vårdbyggnad i Skellefteå. Dessutom behandlade man åtta motioner. Läs en sammanfattning av besluten.