NYHETER 2023-09-26

Sammanfattning från regionstyrelsen den 26 september

Regionstyrelsen i Region Västerbotten har sammanträtt. Bland annat tog man ett inriktningsbeslut om minskad administrativ personal med 40 tjänster motsvarande 32 miljoner kronor inom regionstyrelsens verksamhet*, samt i samma ärende, en minskning av politiska kostnader med 2,1 miljoner kronor.

Regionstyrelsen behandlade även tre motioner som nu lämnas över till regionfullmäktige för beslut. Dessa var:

  • Motion om möjlighet till lokala anpassningar för personal inom Region Västerbotten
  • Motion om en ansvarsfull verksamhetsstyrning
  • Motion om att möjliggöra stopp vid apotek för att hämta medicin

Sammanfattning regionstyrelsen 230926

Protokoll och tillhörande handlingar

*Region Västerbotten har tre förvaltningar: Regionstyrelsens förvaltning, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och regional utvecklingsförvaltning.

Politiska kommentarer

Peter Olofsson (S), ordförande, 070-250 05 41.

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande, 070-254 45 15.

Jonas Karlberg (V), 2:e vice ordförande, 070-725 49 19.

Mer information, tjänstemannaledning

Tommy Svensson, regiondirektör, 072-227 54 84.

Tillbaka till nyhetslistan