NYHETER 2024-03-21

Städrobotar stärker upp på Lycksele lasarett och Norrlands universitetssjukhus

Region Västerbotten har fått två nya medarbetare. Två städrobotar åker numera runt på Lycksele lasarett och Norrlands universitetssjukhus.

Är vi i en galax långt långt borta eller i regionens lokaler? Ja, den frågan kanske någon förbipasserande ställer sig när Region Västerbottens senaste tillskott i medarbetarstyrkan glider förbi.

Under ett års tid kommer internservice vid Region Västerbotten kolla på hur man kan automatisera och effektivisera lokalvården med hjälp av robotar. Nyförvärven som finns på Lycksele lasarett och Norrlands universitetssjukhus skurar, dammsuger och åker hem till sin station när jobbet är klart.

–  Vi kommer att kunna städa mer på de tider vi inte har så mycket personal och patienter på sjukhusen samt till viss del öka städfrekvensen, säger Mikael Persson, verksamhetschef på internservice.

Smartare arbetssätt

Internservice har sedan 2019 effektiviserat sitt arbete på en rad olika sätt. Man har bland annat genom smartare planering minskat gångtiderna för medarbetarna, samt ökat maskinskurningen och maskindammsugningen.

– Åtgärderna som genomförts under den här perioden motsvarar uppåt sju heltidstjänster. Antalet lokalvårdare är fler nu än 2019, men det är också fler ytor som har tillkommit. Hade vi inte genomfört de här förändringarna hade vi behövt vara sju, åtta personer till. Det här är vårt bidrag till regionens effektivisering utifrån det ekonomiska läget, säger Mikael Persson.

 Finns det då någon risk att robotarna tar över städningen helt? Nej, de ska snarare ses som ett komplement och en arbetsmiljöförbättring.

– Vi vet att till exempel axlar och handled är utsatta områden för den här yrkesgruppen.  Här kan vi komplettera med de här robotarna, säger Mikael Persson.

Text: Lotta Norlander
Foto: Klas Sjöberg

Tillbaka till nyhetslistan